Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 marca 2017 13:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zespół Radców Prawnych

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy:
  1. obsługa prawna Rady i Urzędu,
  2. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,
  3. opiniowanie zgodności z prawem przygotowywanych aktów administracyjnych,
  4. opiniowanie projektów umów i porozumień przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu,
  5. wydawanie opinii prawnych w sprawach prowadzonych przez Gminę,
  6. występowanie jako pełnomocnik lub zastępca procesowy w sprawach sądowych prowadzonych przez Gminę.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie