Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 grudnia 2018 14:05 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa

Zastępca Burmistrza wykonuje wyznaczone przez Burmistrza zadania, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:
 1. Wykonuj zadani powierzone przez Burmistrza,
 2. Zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności,
 3. Podpisuje umowy z wykonawcami wybranymi zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Burmistrza w przedmiocie warunków umowy,
 4. Podpisuje umowy, których wartość nie przekracza 10 000 zł po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Burmistrza w przedmiocie warunków umowy,
 5. Pełni funkcję Kierownika Zamawiającego pod nieobecność Burmistrza, podpisywanie dokumentów finansowych podpisem elektronicznym oraz ich przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 6. Nadzoruje pracę niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu i Miasta Piastowa:
  • Wydziałem Utrzymania Miasta,
  • Zespołem Monitoringu Miasta,
  • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kultury Fizycznej i Sportu,
  • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie