Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 września 2018 08:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

II Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa

Zastępca Burmistrza wykonuje wyznaczone przez Burmistrza zadania, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:
 1. Wykonuj zadani powierzone przez Burmistrza,
 2. Zastępuje Burmistrza w czasie jego nieobecności,
 3. Nadzoruje pracę niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu i Miasta Piastowa:
  • Wydziałem Utrzymania Miasta,
  • Zespołem Monitoringu Miasta,
  • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kultury Fizycznej i Sportu,
  • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie