Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2019 12:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 219

W sprawie:

ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie przy ul. Z. Gęsickiego „JUNO” 3 w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”. Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”, Nr projektu: RPMA.06.02.00-14-9746/17

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie