Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 października 2017 09:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zarządzenie Nr 158

w sprawie:

ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w Al. Tysiąclecia oraz wzdłuż wiaduktu Okulickiego w Piastowie wraz z budową części chodnika”.

w ramach projektu: „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie