Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2017 11:52 | wersja 12 | Ten dokument ma 45 załączników 45

Zagospodarowanie wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa na podstawie dokumentacji wykonawczej

Zagospodarowanie wybranych terenów zieleni Miasta Piastowa na podstawie dokumentacji wykonawczej w ramach realizacji projektu – „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Informacja o unieważnieniu postępowania


Informacja z otwarcia ofert


Pytania i wyjaśnienia, rys. 1, zał 2


Zmiana treści SIWZ


Modyfikacja SIWZ


UWAGA !

ze względu na pojawiające się informacje o problemach z otwarcie Załącznika A uprzejmie informujemy, że zarówno: "Załącznik A.zip" oraz "Zal_A_ponownie" są zamieszczone poprawnie i tym samym otwierają się również poprawnie. Przy pobieraniu jednej z dwóch wymienionych grup należy kategorycznie zwrócić uwagę na wielkości pobranych części - jeżeli będą mniejsze niż przypisane wielkości przy danym pliku - otwarcie nie będzie możliwe. Pobrane wszystkie części z danej grupy należy zapisać w jednym katalogu a następnie zaznaczając plik *.001 wypakować.


Modyfikacja SIWZ


Poniżej dokumentacja przetargowa


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie