Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 marca 2019 15:54 | wersja 5 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Zagospodarowanie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul. J. Sowińskiego na podstawie dokumentacji wykonawczej

Zagospodarowanie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul. J. Sowińskiego na podstawie dokumentacji wykonawczej

Nazwa projektu:

„Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”.

Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.zawiadomienie o wyniku postępowania


informacja o zmianie treści SIWZ


Ogłoszenie zmian


Informacja z otwarcia ofert


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie