Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 stycznia 2018 12:29 | wersja 2 | Ten dokument ma 24 załączniki 24

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) MOSiRProjekt porządku obrad:

1.Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXVI i XXXVIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 ze zmianami.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy gminieSośno poszkodowanej w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.8.Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Piastowiez dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
11.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „J. Poniatowskiego”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę pomiędzy Powiatem Pruszkowskim i Gminą Miastem Piastównieruchomości położonych w Piastowie
13.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
16.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
17.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
18.Interpelacje i zapytania radnych.
19.Sprawy różne i wolne wnioski.
20.Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie