Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lipca 2017 15:01 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 10 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) MOSiR

Sesja nadzwyczajna

Porządek obrad:

1.Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/252/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
5.Sprawy różne.
6.Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie