Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 maja 2018 14:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 17 załączników 17

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1)

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z:
 • a)XLV sesji Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 27 lutego 2018 r.
 • b)XLVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 24 kwietnia 2018 r.
 • 4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLVII i XLVIII sesją Rady Miejskiej
  w Piastowie.
 • 5.Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun”
  w Piastowie w 2017 roku.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” za 2017 rok.
 • 7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/353/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
 • 10.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/201/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Piastowa.
 • 12.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piastowa.
 • 13.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 14.Sprawozdanie z realizacji programuwspółpracy Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
 • 15.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 16.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 17.Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie