Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 kwietnia 2018 13:46 | wersja 3 | Ten dokument ma 12 załączników 12

XLVII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1


Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołów:
 • a)z XLV sesji Rady w dniu 27 lutego 2018 roku,
 • b)z XLVI sesji Rady w dniu 27 marca 2018 roku.
 • 4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLVI i XLVII sesją Rady Miejskiej
  w Piastowie.
 • 5.Informacja o projektach i zadaniach realizowanych przez Miasto Piastów przy udziale środków unijnych i innych środków zewnętrznych.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa
  na 2018 rok.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - Miasta Piastowana lata 2018 – 2022”.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 10.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 11.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 12.Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie