Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 stycznia 2018 16:01 | wersja 2 | Ten dokument ma 19 załączników 19

XLIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Wręczenie Certyfikatów Legalności Oprogramowania jednostkom organizacyjnym miasta.
 • 4.Wręczenie wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku.
 • 5.Przyjęcie protokołów:
 • a)z XLII sesji Rady w dniu 12 grudnia 2017 roku
 • b)z XLIII sesji Rady w dniu 28 grudnia 2017 roku.
 • 6.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLIII i XLIV sesją Rady Miejskiej
  w Piastowie.
 • 7.Przedstawienie sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej udzielonej gminie Sośno
  ze środków Miasta Piastowa.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa
  na 2018 rok.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Harcerska-Łaźnia".
 • 11.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Piastowa na rok 2018.
 • 12.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Miasta Piastowa.
 • 13.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 14.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 15.Przedstawienie sprawozdań z pracy za 2017 rok: Rady Miejskiej w Piastowie oraz Komisji Rady.
 • 16.Przedstawienie planów pracy na 2018 rok: Rady Miejskiej w Piastowie oraz Komisji Rady.
 • 17.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 18.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 19.Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie