Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 grudnia 2017 10:26 | wersja 2 | Ten dokument ma 31 załączników 31

XLIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1

Projekt porządku obrad:

1.Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLII i XLIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata2018-2029.

a) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2018-2029.

c) dyskusja,

d) opinie Klubów Radnych oraz Radnych,

e) głosowanie nad projektem uchwały.

8.Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.

a) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.

c) dyskusja,

d) opinie Klubów Radnych oraz Radnych,

e) głosowanie nad projektem uchwały.

9.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zdobywania, nabywania i zakupu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy PARK NIEPODLEGŁOŚCI parkowi miejskiemu w Piastowie.

11.Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piastowie.

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Sprawy różne i wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie