Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 listopada 2017 15:20 | wersja 4 | Ten dokument ma 21 załączników 21

XLI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

że w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1, MOSiR

 • 1.Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 3.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XL i XLI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 ze zmianami.
 • 5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy miasta Piastów na zadanie „STOP SMOG” polegającego na wymianie pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec gazowy, piec na biomasę lub piec elektryczny.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wydzierżawienia części działek ew. nr 11/6 i 11/22 w obrębie 01
  w Piastowie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Baszta” w Piastowie.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia części działki nr 28/1, obręb 05 w Piastowie na rzecz Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocce.
 • 12.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa.
 • 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia po Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie przekształconym w Szkołę Podstawową Nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie oraz Gimnazjum Nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie włączonym do Szkoły Podstawowej nr 3 w Piastowie.
 • 14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/84/2011Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawieregulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów.
 • 15.Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy w 2018 roku Miasta Piastowa
  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 17.Informacja o realizacji zadań oświatowych w Piastowie w roku szkolnym 2016/2017.
 • 18.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
 • 19.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 20.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 21.Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie