Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 października 2017 15:13 | wersja 3 | Ten dokument ma 22 załączniki 22

XL sesja Rady Miejskiej w Piastowie

dnia 10 października w sali Rady Miejskiej, MOSiR, Al. Tysiąclecia 1

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Wręczenie nagród i wyróżnień dla nauczycieli piastowskich placówek oświatowych z okazji
  Dnia Edukacji Narodowej.
 • 3.Przyjęcie porządku obrad.
 • 4.Przyjęcie protokołów sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • a)z XXXVIII sesji w dniu 29 sierpnia 2017 r.
 • b)z XXXIX sesji w dniu 18 września 2017 r.
 • 5.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXVIII i XL sesją Rady Miejskiej
  w Piastowie.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa
  na 2017 rok.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
  ze zmianami.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Piastowie spółka z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Piastowie Sp. z o.o. obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego
  na administrowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Piastów.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z siedzibą w Piastowie Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasta Piastów.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Piastowa do kategorii dróg gminnych.
 • 12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
 • 13.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w ośmioletnią szkołę podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica.
 • 14.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w ośmioletnią szkołę podstawową Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 • 15.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowejNr 3 w ośmioletnią szkołę podstawową Nr 3.
 • 16.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowejNr 4 im. Bohaterów spod Darnicy w ośmioletnią szkołę podstawową Nr 4
  im. Bohaterów spod Darnicy.
 • 17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "J. Tuwima".
 • 18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Miasta Piastowa.
 • 19.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 20.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 21.Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie