Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 sierpnia 2019 14:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 15 załączników 15

XIV Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz.18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XIII i XIV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 • 11.Interpelacje i zapytaniach radnych.
 • 12.Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 13.Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie