Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 stycznia 2018 10:31 | wersja 5 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Tuwima 4 w Piastowie

Wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Tuwima 4 w Piastowie w ramach zadania pn.: „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE PIASTÓW”


w ramach projektu Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na Gospodarkę Niskoemisyjną” Działania 4.2 „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Unieważnienie postępowania


Informacja z otwarcia ofert


Pytania i Odpowiedzi


Poniżej dokumentacja przetargowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie