Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 lutego 2018 15:18 | wersja 4 | Ten dokument ma 15 załączników 15

Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2 w Piastowie

Wykonanie termomodernizacji Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2 w Piastowie w ramach zadania pn.: „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE PIASTÓW”


w ramach projektu Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na Gospodarkę Niskoemisyjną” Działania 4.2 „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Informacja z otwarcia ofert


Poniżej dokumentacja przetargowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie