Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2018 08:55 | wersja 6 | Ten dokument ma 17 załączników 17

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Al. Krakowskiej 20 w Piastowie

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Al. Krakowskiej 20 w Piastowie w ramach zadania pn.: „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE PIASTÓW”

w ramach projektu Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na Gospodarkę Niskoemisyjną” Działania 4.2 „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z otwarcia ofert


Pytania i Odpowiedzi_2


Pytania i wyjaśnienia


Poniżej dokumentacja przetargowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie