Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lutego 2018 13:01 | wersja 5 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5 w Piastowie

Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5 w Piastowie w ramach zadania pn.: „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE PIASTÓW”


w ramach projektu Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na Gospodarkę Niskoemisyjną” Działania 4.2 „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z otwarcia ofert


Pytania i wyjaśnienia


Poniżej dokumentacja przetargowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie