Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2018 13:05 | wersja 6 | Ten dokument ma 18 załączników 18

Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Warszawskiej 24 w Piastowie

Wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Warszawskiej 24 w Piastowie w ramach zadania pn.: „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE PIASTÓW”


w ramach projektu Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na Gospodarkę Niskoemisyjną” Działania 4.2 „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z otwarcia ofert


Pytania i odpowiedzi cz. 2


pytania i odpowiedzi


Poniżej dokumentacja przetargowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie