Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lutego 2018 15:23 | wersja 8 | Ten dokument ma 20 załączników 20

Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Pułaskiego 6/8 w Piastowie

Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 1 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 5) przy ul. Pułaskiego 6/8 w Piastowie w ramach zadania pn.: „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE PIASTÓW”


w ramach projektu Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na Gospodarkę Niskoemisyjną” Działania 4.2 „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacja o wyborze oferty


Informacja z otwarcia ofert


Pytania i odpowiedzi 05.01


Pytania i wyjaśnienia 02.01.


Pytani i wyjaśnienia


Zmiany do SIWZ

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie