Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 marca 2017 14:12 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wydział Administracyjny

Naczelnik Wydziału - Barbara Rotowska

tel. 22 770 52 10

fax. 22 723 00 66

mail: brotowska@piastow.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału - Anna Słowińska

tel. 22 770 52 81

mail: so-kierownik@piastow.pl


W skład Wydziału Administracyjnego wchodzą następujące komórki:
  1. Kancelaria
  2. Biuro Rady
  3. Zespół Spraw Obywatelskich
  4. Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
  5. Archiwum Zakładowe
  6. Pracownicy obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie