Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 października 2017 14:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska

w dniu 9 października 2017 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej, MOSiR, Al. Tysiąclecia 1

Dyskusja na temat gminnych planów inwestycyjnych oraz zewnętrznych źródeł ich finansowania poza dochodami własnymi (np. poprzez emisję obligacji).


Zaopiniowanie projektów uchwał na XL sesję przez Komisje Budżetu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie