Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 grudnia 2018 10:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 11 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę Nr LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy w 2019 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie