Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

 1. 30 lipca 2019 09:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  11/2013

  11/2013

  Opinia sanitarna.

  Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Piastowa – „Wysockiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu.

  przeczytaj całość »

 2. 30 lipca 2019 09:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  10/2013

  10/2013

  Uzgodnienie.

  Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Wojska Polskiego - północ”, (…)

  przeczytaj całość »

 3. 30 lipca 2019 09:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  9/2013

  9/2013

  Opinia sanitarna.

  Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Wojska (…)

  przeczytaj całość »

 4. 30 lipca 2019 09:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  8/2013

  8/2013

  Uzgodnienie.

  Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany w Uchwale Nr LXII/297/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lutego 2010 r., w sprawie zmiany (…)

  przeczytaj całość »

 5. 30 lipca 2019 09:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  7/2013

  7/2013

  Opinia sanitarna.

  Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II”, (…)

  przeczytaj całość »

 6. 30 lipca 2019 09:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  6/2013

  6/2013

  Uzgodnienie.

  Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska - południe”, (…)

  przeczytaj całość »

 7. 30 lipca 2019 08:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  5/2013

  5/2013

  Opinia sanitarna.

  Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska - (…)

  przeczytaj całość »

 8. 30 lipca 2019 08:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  4/2013

  4/2013

  Uzgodnienie.

  Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska - północ”, (…)

  przeczytaj całość »

 9. 30 lipca 2019 08:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  3/2013

  3/2013

  Opinia sanitarna.

  Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska - (…)

  przeczytaj całość »

 10. 30 lipca 2019 08:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  2/2013

  2/2013

  Uzgodnienie.

  Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Piastowa „Zachód I”, uchwalonego (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie