Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 marca 2017 13:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych należy:
  1. pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,
  2. pozyskiwanie informacji o organizowanych konkursach dot. funduszy zewnętrznych,
  3. pozyskiwanie informacji o naborach wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych zadań realizowanych przez Miasto Piastów,
  4. przygotowywanie wszelkiej dokumentacji dot. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
  5. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi instytucji zarządzających funduszami zewnętrznymi.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie