Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 września 2017 13:02 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Informatyki należy:
  1. prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej Urzędu,
  2. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem stroną internetową i pocztą elektroniczną Urzędu,
  3. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu komputerowego Urzędu,
  4. analizowanie stanu i przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
  5. prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie informatyki,
  6. wdrażanie i administrowanie systemów informatycznych w Urzędzie,

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie