Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 marca 2017 13:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Samodzielne Stanowisko ds. ds. Kultury Fizycznej i Sportu

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kultury Fizycznej i Sportu należy:
  1. współpraca z organizacjami pożytku publicznego,
  2. prowadzenie spraw związanych z realizowaniem zadań Gminy przez organizacje pożytku publicznego,
  3. z zakresu spraw kultury i sportu:
    • prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
    • organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
    • współpraca z kołami emerytów i rencistów.
  4. opracowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza i innych aktów, w zakresie działania stanowiska,

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie