Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

10 kwietnia 2017 16:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu i Kontroli Wewnętrzne

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy:
 1. opracowywanie rocznych planów kontroli,
 2. dokonywanie kontroli w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Burmistrza oraz dokonywanie doraźnych kontroli nie ujętych w planie, których przeprowadzenie stwierdzono w toku bieżącej działalności,
 3. ustalenia stanu faktycznego kontrolowanych zagadnień,
 4. opracowywanie protokołów lub sprawozdań z kontroli,
 5. opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich do akceptacji przez Burmistrza,
 6. przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
 7. przygotowanie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego,
 8. badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu,
 9. dokonywanie oceny przestrzegania procedur kontroli, zasad celowości i oszczędności dokonywanych wydatków, przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
 10. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego.

 

27 marca 2017 16:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu i Kontroli Wewnętrzne

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy:
 1. opracowywanie rocznych planów kontroli,
 2. dokonywanie kontroli w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Burmistrza oraz dokonywanie doraźnych kontroli nie ujętych w planie, których przeprowadzenie stwierdzono w toku bieżącej działalności,
 3. ustalenia stanu faktycznego kontrolowanych zagadnień,
 4. opracowywanie protokołów lub sprawozdań z kontroli,
 5. opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich do akceptacji przez Burmistrza,
 6. przygotowanie planu audytu wewnętrznego,
 7. przygotowanie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego,
 8. badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu,
 9. dokonywanie oceny przestrzegania procedur kontroli, zasad celowości i oszczędności dokonywanych wydatków, przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
 10. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie