Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 października 2019 13:41 | wersja 3 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. Bohaterów Wolności 26 w formule zaprojektuj i wybuduj

Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. Bohaterów Wolności 26 w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów” współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”. Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.

Nr projektu: RPMA.06.02.00-14-9746/17


Informacja z otwarcia ofert


Poniżej dokumentacja przetargowa


Zawiadomienie o wyniku postępowania

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie