Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 czerwca 2019 09:18 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Raport o mieście Piastowie za rok 2018

Burmistrz Miasta Piastowa wypełniając dyspozycję art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506). przedłożył Radzie Miejskiej w Piastowie „Raport o mieście Piastowie za 2018 rok”. Dokument ten to podsumowanie gminnych działań, realizacja polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy w minionym roku

Burmistrz Miasta Piastowa wypełniając dyspozycję art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506). przedłożył Radzie Miejskiej w Piastowie „Raport o mieście Piastowie za 2018 rok”. Dokument ten to podsumowanie gminnych działań, realizacja polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy w minionym roku.

Przedstawienie Raportu oraz debata nad nim odbędzie się na absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 25 czerwca 2019 r. W debacie biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Piastowa. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej
50 podpisami.

Zgłoszenie do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, na której będzie przedstawiony Raport. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miejskiej w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, pok. 19 w godzinach pracy piastowskiego Urzędu Miejskiego. Wzór zgłoszenia można otrzymać w Biurze Rady Miejskiej w Piastowie. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 24 czerwca 2019 r. nie będą rozpatrywane. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok wg kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506).

Wzór zgłoszenia poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie