Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 lipca 2018 13:47 | wersja 3 | Ten dokument ma 20 załączników 20

Przebudowa terenu targowiska w systemie

Przebudowa terenu targowiska w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”


w ramach ProjektuKompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiskawspółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Wynik postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Poniżej dokumentacja przetargowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie