Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 września 2018 13:10 | wersja 7 | Ten dokument ma 30 załączników 30

Przebudowa oraz remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania Willi Millera w Piastowie, a także zagospodarowanie terenu przyległego

Przebudowa oraz remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania Willi Millera w Piastowie, a także zagospodarowanie terenu przyległego.


Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn.Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiskawspółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Poniżej dokumentacja przetargowa

Zmiana do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana do SIWZ II - zmiana terminu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania i wyjaśnienia + skorygowany projekt "instalacje sanitarne"

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert wraz z poprawioną Informacją

Wynik postępowania

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie