Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 kwietnia 2019 12:50 | wersja 7 | Ten dokument ma 26 załączników 26

Przebudowa drogi publicznej - ul. Warszawskiej w Piastowie w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika

Przebudowa drogi publicznej – ul. Warszawskiej w Piastowie w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika.


w ramach projektu: „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANICZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Poniżej dokumentacja przetargowa

Pytania i wyjaśnienia + poprawiony PRZEDMIAR ROBÓT

Zmiany do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie zgłoszenia

Zmiany do SIWZ II + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Pytania i odpowiedzi + załączniki do wyjaśnień

Informacja z otwarcia ofert


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie