Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2017 09:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest:
 1. Obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
 2. Obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
 3. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 4. Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Miastu Wisła
 5. Miasto Wisła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Miastu Wisła.
 6. Odpowiedzialność Miasta Wisła za udostępnienie i przekazanie informacji publicznej ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody.
 7. Wyłączona jest odpowiedzialność Miasta Wisła za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 8. Miasto Wisła jest uprawnione nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 9. Nakładając opłatę uwzględnia się:
  • koszt przygotowania informacji publicznej
  • koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki)
  • inne koszty związane z nietypowymi wnioskamiWniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy wypełnić na załączonym formularzu.
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można składać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Piastowie znajdującą się na platformie ePUAP lub wysyłać na adres:
Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie