Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 maja 2019 08:06 | wersja 10 | Ten dokument ma 28 załączników 28

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach: Przedszkola Miejskiego nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach:

Zadanie 1: Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5 w Piastowie.

Zadanie 2: Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Pułaskiego 6/8 w Piastowie.

Zamówienie realizowane w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III


Informacja z otwarcia ofert


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV

Zmiany do SIWZ wraz z odpowiedziami


Zmiany do SIWZ III


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (II)

Zmiany do SIWZ (II)


Pytania i wyjaśnienia I + Załącznik do informacji 1 i 2


Poniżej dokumentacja przetargowa


Zmiany do SIWZ


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Zawiadomienie o wyborze oferty


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie