Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 listopada 2018 10:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach: Przedszkola Miejskiego nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach:

Zadanie 1: Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5 w Piastowie.

Zadanie 2: Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Pułaskiego 6/8 w Piastowie.Zamówienie realizowane w ramach zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Poniżej dokumentacja przetargowa


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie