Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2019

 1. 26 sierpnia 2019 16:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 199

  Zarządzenie Nr 199

  W sprawie:

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
  Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 sierpnia 2019 16:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 197

  Zarządzenie Nr 197

  W sprawie:

  ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na –
  Remont i modernizację komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy ul. Bohaterów Wolności 26 w formule zaprojektuj i (…)

  przeczytaj całość »

 3. 26 sierpnia 2019 16:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 196

  Zarządzenie Nr 196

  W sprawie:

  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
  Remont i modernizacja komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piastowie, przy (…)

  przeczytaj całość »

 4. 22 sierpnia 2019 12:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 195

  Zarządzenie Nr 195

  w sprawie:

  wyznaczenia na obszarze Miasta Piastowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


  przeczytaj całość »

 5. 6 sierpnia 2019 14:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 192

  Zarządzenie Nr 192

  W sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na członków Rady Nadzorczej Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piastowie.

  przeczytaj całość »

 6. 6 sierpnia 2019 14:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 191

  Zarządzenie Nr 191

  W sprawie: upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

  przeczytaj całość »

 7. 6 sierpnia 2019 14:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 190

  Zarządzenie Nr 190

  W sprawie: upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start" wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry Start (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie