Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2018

 1. 13 lutego 2019 13:23 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 282

  Zarządzenie Nr 282

  w sprawie:

  planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 w zakresie kwot dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

  przeczytaj całość »

 2. 11 stycznia 2019 15:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 278

  Zarządzenie Nr 278

  W sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w (…)

  przeczytaj całość »

 3. 11 stycznia 2019 15:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 277

  Zarządzenie Nr 277

  W sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego – Przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie