Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

20 września 2018 09:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 18 załączników 18

Najnowsza wersja

LII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się

 • 1.Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LI i LII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5.Informacja o realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piastowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu przy al. Tysiąclecia 1 w Piastowie nazwy imienia Janusza Kalbarczyka.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa”.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa.
 • 12.Informacja z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Piastowa do 2020 roku.
 • 13.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 14.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 15.Zamknięcie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

 

19 września 2018 14:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 12 załączników 12

Najnowsza wersja

LII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się

 • 1.Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LI i LII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5.Informacja o realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piastowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu przy al. Tysiąclecia 1 w Piastowie nazwy imienia Janusza Kalbarczyka.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa”.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa.
 • 12.Informacja z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Piastowa do 2020 roku.
 • 13.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 14.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 15.Zamknięcie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie