Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

21 sierpnia 2018 12:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 26 załączników 26

Najnowsza wersja

LI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1)

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy L i LI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5.Informacja o działaniach w zakresie Programu „Czyste Powietrze”.
 • 6.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Transportu Niskoemisyjnego w Mieście Piastowie.
 • 7.Informacja o działaniach i planach rozwoju Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
  sp. z o.o.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa
  na 2018 rok.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie udziału Miasta Piastów w realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętegoPRMA.10.01.04-IP.01-14-064/18 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Piastowie.
 • 12.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej.
 • 13.Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr XL/289/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
  10 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „J. Tuwima”.
 • 14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Al. Wojska Polskiego – Rondo”.
 • 15.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia, części działek ew. nr 19/5 i 19/6 w obrębie 01,
  w Piastowie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 • 16.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia, części działki ew. nr 88 w obrębie 04, w Piastowie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 • 17.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 18.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 19.Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

 

21 sierpnia 2018 12:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 26 załączników 26

Najnowsza wersja

LI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy L i LI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5.Informacja o działaniach w zakresie Programu „Czyste Powietrze”.
 • 6.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Transportu Niskoemisyjnego w Mieście Piastowie.
 • 7.Informacja o działaniach i planach rozwoju Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
  sp. z o.o.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa
  na 2018 rok.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie udziału Miasta Piastów w realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętegoPRMA.10.01.04-IP.01-14-064/18 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Piastowie.
 • 12.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej.
 • 13.Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr XL/289/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
  10 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „J. Tuwima”.
 • 14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Al. Wojska Polskiego – Rondo”.
 • 15.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia, części działek ew. nr 19/5 i 19/6 w obrębie 01,
  w Piastowie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 • 16.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia, części działki ew. nr 88 w obrębie 04, w Piastowie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 • 17.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 18.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 19.Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie