Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2018 08:45 | wersja 2 | Ten dokument ma 10 załączników 10

L sesja Rady Miejskiej w Piastowie

w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 17.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1)

Projekt porządku obrad:

 • 1.Otwarcie L sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLIX i L sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 8.Przyjęcie stanowiska w sprawie nadania symbolicznej nazwy ulicy Warszawskiej w Piastowie.
 • 9.Interpelacje i zapytania radnych.
 • 10.Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 11.Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie