Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 sierpnia 2019 09:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

II Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa

II Z-ca Burmistrza Miasta - Przemysław Worek
tel. 22 770 52 09
mail: pworek@piastow.pl

II Zastępca Burmistrza wykonuje wyznaczone przez Burmistrza zadania, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności:
 1. Drugi Zastępca Burmistrza koordynuje współpracę z Policją i Strażą Pożarną
 2. Pełni bezpośredni nadzór nad:
  a) Samodzielnym Stanowiskiem ds. Informatyki,
  b) Samodzielnym Stanowiskiem ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
  c) Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
  d) miejskimi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i kultury:
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • Miejskim Ośrodkiem Kultury,
  • Miejską Biblioteką Publiczną,
  • Piastowskim Archiwum Miejskim.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie