Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

2 marca 2018 13:18 | wersja 11 | Ten dokument ma 29 załączników 29

Najnowsza wersja

Emisja obligacji

Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert.

Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert


Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie planowanego deficytu, spłaty deficytu oraz możliwości wykupu obligacji.


Przesunięcie terminu składania ofert na wybór agenta emisji obligacji


Szczegółowe informacje o kredytach, pożyczkach wg stanu na 31 grudnia 2017 roku znajdują się w pliku do pobrania "Dodatkowe informacje o kredytach, poręczeniach, udziałach.pdf"

Pliki do pobrania

 

18 stycznia 2018 15:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Najnowsza wersja

Emisja obligacji

Zaproszenie do składania ofert i Pakiet informacyjny


Szczegółowe informacje o kredytach, pożyczkach wg stanu na 31 grudnia 2017 roku znajdują się w pliku do pobrania "Dodatkowe informacje o kredytach, poręczeniach, udziałach.pdf"

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie