Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 września 2019 15:29 | wersja 10 | Ten dokument ma 49 załączników 49

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ „PIASTUN” W PIASTOWIE

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla SPZOZ „Piastun” w Piastowie, realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPMA.06.01.00-14-9930/17


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert + informacja z otwarcia ofert sprostowana


Informacja z otwarcia ofert


Pytania i odpowiedzi 8


Informacja o zmianie treści SIWZ nr 3 (UWAGA! m.in. zmiana terminu składania ofert)


Pytania i odpowiedzi 1-7 oraz 9-13


Informacja o zmianie treści SIWZ nr 2


Informacja o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu


Poniżej dokumentacja przetargowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie