Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 października 2017 14:36 | wersja 3 | Ten dokument ma 31 załączników 31

Budowa ścieżki rowerowej w Piastowie

Budowa ścieżki rowerowej w Al. Tysiąclecia oraz wzdłuż wiaduktu Okulickiego w Piastowie wraz z budową części chodnika


w ramach projektu: „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Informacja o unieważnieniu postępowania


Zmiany do ogłoszenia i SIWZ


Poniżej dokumentacja przetargowa

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie