Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 września 2017 13:34 | wersja 15 | Ten dokument ma 55 załączników 55

Budowa parkingu przy ul. J. Hallera w Piastowie

Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. J. Hallera w Piastowie w ramach projektu ZIT pn. „Budowa parkingów ”Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice”.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ”Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Informacja o wyborze oferty


Poniżej zamieszczamy ogłoszenie z otwarcia ofert.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie