Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 kwietnia 2019 09:00 | wersja 7 | Ten dokument ma 20 załączników 20

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie II

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, linia energetyczna)w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie PSZOK w Piastowie”


realizowanego w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, projekt nr: POIS.02.02.00-00-0036/17.

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Poniżej dokumentacja przetargowa


Pytania i wyjaśnienia + rys. ogrodzenia i bramy


Pytania i wyjaśnienia + Podstawowe wyposażenie PSZOK


Informacja z otwarcia ofert

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie