Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 września 2017 11:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 10 załączników 10

18 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) MOSiR

Sesja nadzwyczajna

Porządek obrad:

1.Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
3.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXIII/349/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010 r.w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodówprzez samorządowe jednostki budżetowe.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/265/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016 +.
6.Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miejski w Piastowie

Logowanie